POLITYKA PRYWATNOŚCI

Czym jest Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności i ochrony danych osobowych ma za zadanie określić zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich osób odwiedzających i korzystających z serwisu ecodecoart.pl (dalej EcoDecoArt).
Nasza Polityka Prywatności jest również odpowiedzią na obowiązek informacyjny, wynikający z rozpoczęcia stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”).

Administrator danych osobowych ecodecoart.pl

Administratorem Państwa danych osobowych, o których mowa poniżej jest Joanna Palak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EcoDecoArt Joanna Palak, z siedzibą ul. Kuryłówka 546, 37-303 Kuryłówka.

Dane kontaktowe Administratora: tel: 510 070 108, e-mail: biuro@ecodecoart.pl
Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiada nr NIP: 816-165-85-36 oraz REGON: 181098955.

Jak pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy:

 • > Otrzymaliśmy je w związku z Państwa zainteresowaniem stroną https://ecodecoart.pl/
 • > Zostali Państwo naszym Klientem lub dostawcą
 • > Kontaktują się Państwo z nami w sprawach dotyczących warunków współpracy
 • > Skorzystali Państwo z naszych usług

Wykaz powierzeń

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • > Dostawca hostingu: zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Dąbrowskiego 7 lokal 6, 42-202 Częstochowa, NIP: 9492191021 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • > Dostawca domeny: OVH.com, Francja; – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • > Logic Software, ul. Pinokia 24, 65-012 Zielona Góra, NIP: 973-075-41-18, REGON: 080360466 – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w ramach którego generowane i wysyłane są dla Państwa faktury

 

Każda z ww. firm, została wybrana z należytą starannością pod kątem posiadanego zaufania na rynku, posługiwania się bezpiecznymi protokołami, a dodatkowo firmy te związane są z EcoDecoArt osobnym porozumieniem (umowa, regulamin) dotyczącym ochrony danych powierzonych.

 

Gromadzone dane teleadresowe nie będą przekazywane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym niż wyżej wymienione.

Jakiego rodzaju dane przetwarzamy?

W serwisie gromadzone i przetwarzane są następujące dane:

 • > typ urządzenia
 • > system operacyjny
 • > rodzaj przeglądarki internetowej
 • > rozdzielczość ekranu
 • > adres IP

 

Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony.

Cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika ecodecoart.pl.

 • > umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony (np. uwierzytelniające)
 • > umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej
 • > umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
 • > umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań.

 

W szczególności na ecodecoart.pl można znaleźć pliki cookies z poniższych usług:

 • > Google Analytics
 • > Facebook Pixel

Udostępnianie danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, EcoDecoArt dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej Polityce Prywatności.

Uprawnienia

RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • > prawo dostępu do danych osobowych,
 • > prawo do sprostowania danych osobowych,
 • > prawo do usunięcia danych osobowych,
 • > prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • > prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • > prawo do przenoszenia danych,
 • > prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • > prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę Państwo wyrazili.

Zmiana polityki bezpieczeństwa

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://ecodecoart.pl/polityka-prywatnosci/.

Kontakt

Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail biuro@ecodecoart.pl, jak również pod adresem fizycznym podanym wyżej.